Т.Есөн-Эрдэнэ

Сэтгүүл зүйн багш

Сэтгүүлч мэргэжилтэй. Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн. Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуульд магистрант. Суурь сэтгүүлзүй, Цахим сэтгүүл зүй, Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй, Хэвлэл мэдээллийн технологийн чиг хандлага (Мojo, Data Journalism), Баримтыг нягтлан шалгах, Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, Мэдээлэл харилцааны онол, практик, Сошиал медиа зэрэг хичээлүүд заадаг.

МЭРГЭШИЛ

  • Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, АНУ-ын “American Council” боловсролын байгууллагын Вашингтон ДИСИ дэх хөтөлбөр.
  • ХБНГУ-ын Дойче Велле Академийн Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, Дата сэтгүүл зүй, Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн төсөл хөтөлбөр зэрэгт хамрагдсан