Ц.Уранчимэг

Судлаач

Социологич, судлаач мэргэжилтэй.Социологийн шинжлэх ухааны бакалавр Судалгааны арга зүй, аргачлал, Жендэрийн хэвшмэл ойлголт, Монголын хэвлэл мэдээллийн статистикаар мэргэшсэн.

МЭРГЭШИЛ

  • Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс жил бүрийн гаргадаг хэвлэл мэдээллийн мониторингийн судалгаа болон бусад төрлийн хэрэглэгчийн, олон нийтийн санаа бодлыг танадах судалгаануудыг гүйцэтгэсэн.
  • НҮБХАС, ХБНГУ-ын Дойче Велле Академи, Азийн Хөгжлийн Банк, Авлигатай Тэмцэх Газар зэрэг байгууллагуудын төслийн судалгаанууд зэрэгт ажилласан туршлагатай