The Press Institute of Mongolia

Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд

“Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд” гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.
Энд дарж гарын авлагыг бүрэн эхээр уншина уу.
Түгээх: