The Press Institute of Mongolia

Xэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол, хэрэглэгч, сэтгүүл зүйн сорилт, бэрхшээлийн талаар зөвлөлдлөө

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс ЮНЕСКО-ийн Олон улсын харилцаа холбооны хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ба ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВЬСАЛ: СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН БЭРХШЭЭЛ, БОЛОМЖ” сэдэвт хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтны уулзалт, хөтөлбөрийг зохион байгууллаа.Энэхүү үйл ажиллагааг ЮНЕСКО-ийн Зүүн Ази бус нутгийн оффисыг хамаарах төлөөлөгч доктор, профессор ноён Шахбааз Хан нээв.Тоон технологийн дэвшил сэтгүүл зүйн салбарт хэрхэн нөлөөлж буй, нэн ялангуяа хэвлэл […]

technologi.site