The Press Institute of Mongolia

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ба ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВЬСАЛ: Сэтгүүл зүйн сорилт, боломжийн талаарх 2 дахь удаагийн хэлэлцүүлэг боллоо

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс ЮНЕСКО-ийн Олон улсын харилцаа холбооны хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 2024 оны хоёрдугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтны хоёр дахь удаагийн тусгай хөтөлбөр амжилттай болж өнгөрлөө.
Хөтөлбөрийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн зах зээлийн нөхцөл байдал, медиа хэрэглээний талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг танилцуулж, цахим технологи хөгжиж буйтай холбоотойгоор сэтгүүл зүйн салбарт тулгарч буй саад бэрхшээл, гарч шийдлийн талаар зөвлөлдлөө.
Мөн сүүлийн үед дэлхий дахинаа анхаарлын төвд буй Хиймэл оюун ухааны тухай сэдвийг хөндөж, сэтгүүл зүйн салбарт хэрхэн ашиглаж буйн талаар Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн олон улсын зөвлөх Йорген Рингаард Дани улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хэрхэн өөрчлөгдөж буйн талаар оролцогчдод мэдээлж, Хил хязгааргүй сэтгүүлч олон улсын байгууллагын Сэтгүүл зүйн итгэл үнэмшил санаачилгын талаар уг хөтөлбөрийн бүсийн ажилтан Лиангвей Хуанг танилцууллаа.

Түгээх: