The Press Institute of Mongolia

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Тус хурлаар Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн 2024 оны нэгдүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэж, хоёрдугаар улирлын төлөвлөгөө, төсвийг батлав. Нэгдүгээр улиралд тус Хүрээлэнгээс сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад зориулсан урт, богино хугацааны сургалт найм, уулзалт, хэлэлцүүлэг гурвыг зохион байгуулж, таван төрлийн судалгааг хэрэгжүүж, ном, гарын авлага хоёрыг боловсруулж хэвлэв. Эдгээр ажлыг Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн өөрийн санхүүжилтээр болон Internews/Earth Journalism Network, ЮНЕСКО, Хүүхдийг Ивээх Сан, Азийн сан / АНУ-ын ОУХА, IREX, зэрэг түншлэгч байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүллээ. 2024 оны хоёрдугаар улиралд IREX/USAID-ийн дэмжлэг бүхий Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн үндэсний тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэхээс гадна VIBE Мэдээллийн орчны барометр судалгааны ажлыг зохион байгуулна. Мөн ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэйгээр Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний төлөөх хуульчдын сүлжээг бэхжүүлэх цуврал ажил хэрэгжүүлэхээс гадна 25 дах жилдээ хэрэгжиж байгаа Монголын хэвлэл мэдээлэл – Өнөөдөр судалгааны тайланг эрхлэн гаргана. Эдгээр болон бусад 18 төрлийн ажлыг хоёрдугаар улиралд багтаан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буйг Удирдах зөвлөлөөс дэмжиж, тодорхой ажлууд дээр зөвлөгөө, чиглэл өгөв.

Түгээх:
technologi.site