The Press Institute of Mongolia

Мэргэжлийн сэтүүл зүйд газарчилна
Мэргэжлийн сэтүүл зүйд газарчилна
Мэргэжлийн сэтүүл зүйд газарчилна
Previous slide
Next slide

News

ЮНЕСКО-гийн харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн сэтгүүлчид сургалтад хамрагдлаа

ЮНЕСКО-гийн харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд” төслийн хүрээнд орон

Timeline

Links