хэвлэлийн Хүрээлэн

Сэтгүүлчдийн “Хүүхэд-сэтгүүлч” клуб

Хүүхдийн эрхийн асуудлаар мэргэшсэн сэтгүүлч бэлтгэх зорилго бүхий “Хүүхэд – сэтгүүлч” клубийг 2008 оны зургаадугаар сард НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Дэлхийн Зөн-Монгол Олон улсын байгууллага, Их Британийн Хүүхдийг Ивээх Сангийн дэмжлэгтэйгээр байгуулав. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх “Хүүхэд-сэтгүүлч” клуб Утас: 7011-3476, 350002

Байгаль орчны сэтгүүлчдийн “Ногоон дэлхий” клуб

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн санаачилгаар Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр (UNDP), Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF), Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (SDC), Хүнс, Хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO) хамтран “Ногоон дэлхий клуб“-ыг “Сэтгүүлчид ногоон дэлхийн төлөө” уриан дор 2009 оны 6-р сараас эхлэн ажиллуулж байна. Клубийн зорилго нь Монголын байгаль орчны асуудлыг сурвалжлах цар хүрээг өргөжүүлэн […]

Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн “Өөрчлөгч” клуб

Эдийн засгийн сэтгүүлчдийн клубийг Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэд 2010 оны дөрөвдүгээр сарын 16-нд “Хөгжлийн төлөө сэтгүүлчид” уриан дор байгуулав. КЛУБИЙН ЗОРИЛГО: Эдийн засгийн асуудлаар мэргэшсэн сэтгүүлчдийг бэлтгэх Эдийн засгийн хөгжил дэх хэвлэл, мэдээллийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх Сэтгүүлчдийн эдийн засгийн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах Сэтгүүлчдийн харилцан туршлага солилцох боломжийг нэмэгдүүлэх ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА: АНУ-ын ОУХА-ын “Бизнесийг дэмжих санаачилга” төсөл […]

technologi.site