хэвлэлийн Хүрээлэн

Мониторинг /сонины архивын үйлчилгээ

Британийн номын сан, Хэвлэлийн Хүрээлэн хамтран 2006-2008 онд “Ховордсон сонины дижитал архив”-ын төслийг хэрэгжүүлсэн. Уг архивт Монголын чөлөөт хэвлэлийн түүхийг өгүүлэх 1990-1995 оны 59 сонины 50 мянга гаруй хуудас дижитал архивын сан бий.
Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс хэвлэл мэдээллийнхэнд болон олон нийтэд зориулан хэвлэлийн архив болон номын сангийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

НЭГ. Сониноос материал хайх үнийн тариф

Сонины нэр Үйлчлүүлэгч өөрөө
хайлт хийх үнэ (1ш)
Үйлчлүүлэгч өөрөө
хайлт хийх үнэ
(1 улирал)
ХХ-гийн ажилтан
хайлт хийж өгөх үнэ ( 1ш)
1 Зууны мэдээ 800 15000 2500
2 Өдрийн сонин 1000 25000 3000
3 Өнөөдөр 1000 25000 3000
4 Үндэсний шуудан 800 15000 2500
5 Өглөөний сонин 800 15000 2500
6 Монголын үнэн 800 15000 2500
7 Бусад 600 10000 2500ХОЁР. Сониноос материал хувилж авах үнийн тариф

Тоо ширхэг Нэг мэдээлэл хувилах (төг) Нэг сонин бүтнээр нь хувилж авах үнэ (төг)
1 500 4000-8000
technologi.site