хэвлэлийн Хүрээлэн

Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд

“Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд” гарын авлага хэвлэгдэн гарлаа.
Энд дарж гарын авлагыг бүрэн эхээр уншина уу.
Түгээх:
technologi.site