хэвлэлийн Хүрээлэн

Сэтгүүлчдийн “Хүүхэд-сэтгүүлч” клуб

Хүүхдийн эрхийн асуудлаар мэргэшсэн сэтгүүлч бэлтгэх зорилго бүхий “Хүүхэд – сэтгүүлч” клубийг 2008 оны зургаадугаар сард НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Дэлхийн Зөн-Монгол Олон улсын байгууллага, Их Британийн Хүүхдийг Ивээх Сангийн дэмжлэгтэйгээр байгуулав. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн дэргэдэх “Хүүхэд-сэтгүүлч” клуб Утас: 7011-3476, 350002
Түгээх: