хэвлэлийн Хүрээлэн

“Хэвлэл мэдээлэл дэх хүүхэд хамгаалал” сэдэвт сургалтад оролцохыг урьж байна.

Хүүхдийг ивээх сан, Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулж буй “Хэвлэл мэдээлэл дэх хүүхэд хамгаалал” сэдэвт сургалтад сэтгүүлч, редакторуудыг оролцохыг урьж байна.

Хэзээ: 2024 оны 2 дугаар сарын 6-7
Үргэлжлэх хугацаа: 09.30-16.30
Хаана: Holiday Inn
Сургалтын агуулга:
– Хэвлэл мэдээлэлд хүүхэд хамгааллын бодлого хэрэгжүүлэх нь
– Хүүхэдтэй ярилцлага хийхэд баримтлах зарчмууд, практик зөвлөмж
– Хүүхдийн оролцоо, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг сэтгүүл зүйн бүтээлд хэрхэн хангах вэ?
– Хэвшмэл ойлголт ба хэвлэл мэдээлэл дэх хүүхдийн дүрслэл
– Сургалтад дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү.
https://shorturl.at/cqvK9

Түгээх:
technologi.site