хэвлэлийн Хүрээлэн

ЮНЕСКО-гийн харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн сэтгүүлчид сургалтад хамрагдлаа

ЮНЕСКО-гийн харилцаа холбооны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол сэтгүүл зүйд” төслийн хүрээнд орон нутгийн сэтгүүлчдэд зориулсан гурван өдрийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Уг сургалт нь Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын асуудлыг түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх зорилготой юм. Сэтгүүлчид маань чанартай сэтгүүл зүй болон хэрэглэгчтэйгээ дахин шинэ харилцаа тогтоох, ирээдүйн хэрэглэгчээ бэлтгэх олон улсын арга, арга зүйд суралцлаа.

Түгээх: