хэвлэлийн Хүрээлэн

“Сонгуулийн үеийн аюулгүй байдал” сэдэвт онлайн сургалт, хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна

2024 оны 4-р сарын 18, 19)-нд, 09.30-13.00 цагт болно (ZOOM app)

Олон нийтийн эрх ашгийн төлөө дуу хоолой болж явдаг сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, иргэний нийгмийн идэвхтнүүд, сошиал медиа нөлөөлөгчдөд зориулсан энэхүү сургалт, хэлэлцүүлгээр сонгуулийн үеэр цахим орчны, бие махбодын болон сэтгэлзүйн аюулгүй байдлаа хэрхэн хангах талаарх мэдлэг ойлголтыг түгээх болно. Сургалт хэлэлцүүлгийг Олон Улсын судалгаа, солилцооны хүрээлэн (IREX)-ийн экспертүүд, дотоодын мэргэжилтэн, сургагч багш нар удирдан явуулна.

Түүнчлэн, цахим орчинд худал мэдээлэл тараах, үзэн ядах үг хэллэг ашиглах гэх мэт технологиор дамжсан жендэрт суурилсан хүчирхийллийн тухай ойлголтыг өгч, ийм нөхцөл байдалд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ эрсдэлийг үнэлэх, аюулгүй байдлаа шалгах зэрэг олон улсад туршигдсан аргачлалыг хуваалцах юм.

Энэхүү сургалт, хэлэлцүүлгийг АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилт, Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийн салбарыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд зохион байгуулж байна.

Түгээх:
technologi.site