хэвлэлийн Хүрээлэн

VIBE – МЭДЭЭЛЛИЙН ОРЧНЫ БАРОМЕТР СУДАЛГААНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг, Азийн сан болон Олон улсын судалгаа, солилцооны хүрээлэн (IREX)-тэй хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад Хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийг бэхжүүлэх (MACSS) төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа Монгол Улсын мэдээллийн орчныг үнэлэх “VIBE-Мэдээллийн орчны барометр” (Vibrant Information Barometer) судалгааны хүрээнд сэтгүүлч, иргэний нийгмийн байгууллагууд, орон нутгийн төлөөлөл, ЛГБТ болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл зэрэг олон талт оролцоог хангасан нийт 15 панелистийн бүрэлдэхүүнтэй хэлэлцүүлэг боллоо.
Хэлэлцүүлгээр панелистууд VIBE – Мэдээллийн орчны барометр судалгааны үндсэн 4 зарчим, 20 шалгуур дээр үнэлгээ өгч түүнчлэн Монголын мэдээллийн орчны нөхцөл байдлын талаар өөрсдийн санаа бодлоо солилцлоо.

Түгээх:
technologi.site