хэвлэлийн Хүрээлэн

УБХНТС, Хэвлэлийн Хүрээлэн хамтран ээлжит сургалтыг зохион байгуулав

УБХНТС-аас номын санчдаа чадваржуулах ээлжит сургалтаараа “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол” сэдэвт цогц сургалтыг Хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Түгээх:
technologi.site