хэвлэлийн Хүрээлэн

ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭНИЙ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Монгол улсад хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролыг нийгмийн бүхий л хүрээнд хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, шийдвэр гаргагч болон олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг дээшлүүлэх, бодлого шийдвэрт нөлөөлөхөд оролцогч талуудын нэгдмэл хүчин чармайлт, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн бэхжүүлэх зорилготой Үндэсний сүлжээг 2021 онд ЮНЕСКО болон Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн санаачлагаар байгуулсан билээ. Тус сүлжээний уулзалт Хэвлэлийн Хүрээлэн дээр өнөөдөр боллоо.
Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн захирал М.Мөнхмандах ХХМСБ-ын талаар 2012 оноос хойш хийж хэрэгжүүлсэн ажлууд,туршлагын талаар мэдээлэл хуваалцлаа.
Сүлжээний гишүүн байгууллагууд туршлагаа солилцох, хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх, Сонгуулийн үеийн хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хэрхэн хамтран ажиллах талаар хэлэлцлээ.

Түгээх:
technologi.site