хэвлэлийн Хүрээлэн

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ 8 ДАХЬ УДААГИЙН ХӨТӨЛБӨР АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖЛЭЭ

Олон нийтийн мэдээллийн харилцааны ажлын арга барил, ур чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх дипломын сургалтаа амжилттай төгссөн нийт оюутнууддаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсье.

Түгээх: